VІ. ДА ЛЮБИШ СОМНАМБУЛ

22 03 2016

Di-Li Feng (9)

 

06.25 часа сидерално време, северозапад, метал, съпътстващи: юг-огън

Моята паяжина обрамчваше отдавна високия таван от изток до запад и от южния до северния ъгъл, образувайки прекрасна сива и пухкава плетеница, в която останаха завинаги мушици, комари, стоножки и дори няколко майски бръмбъра. Не ги докосвах, а се възхищавах на творението си, но се притеснявах, че един ден някой от посетителите на готварницата ще надигне глава за молитва към Високото небе и ще съзре тайното ми произведение. Най-странното отношение към моята паяжина таеше Горчива луна – нито веднъж не надигна главата си и нито веднъж от началото на бедното ми паешко ежедневие не понечи да събори плетениците ми. Ето защо се радвах необезпокояван, сънувах през деня, ловувах през нощта и тайно оставях дарове за готвачката – понякога пепел от пеперуди върху перваза на прозореца, която тя събираше в малък кокален напръстник, понякога дребни книжни парченца, довлечени от мишките, чийто произход без съмнение бе големия тефтер на господаря на дома, в който записваше преживелиците си насън, като тях Горчива луна най-обичаше и прилежно събираше в дъното на източния скрин за подправки.

Вероятно споменах, че най-много обичам да се крия в бакърените или сребърни купи, в които се разбиват пъдпъдъчи яйца и хайвер от речни змиорки. Речните змиорки предварително трябва да бъдат разгневявани от риболовците, за да изпуснат известно количество електрически заряд в хайвера си, така, че да придобие приятен пикантен вкус, а след консумация езикът да е жилещ и отровен, а ораторът, ял от въпросното ястие да се стори непобедим противник в публичните диспути. Разбира се, много бе важна точната доза на хайвера от речни змиорки, защото се е случвало в историята на династията Тан, както и в историята на нашата провинция случаи на отравяне с прекомерна злоба в устата – хората понякога много бъркаха реториката с отровния език.

Да! Поради тази причина Стара майка Горчива луна пренасяше отдалеч разни чужди приказки и сказания и ги поставяше в дъното на някоя купа на ситни порции, където да ги разбърка с хайвер от речни змиорки и достатъчно количество месо на други водни животни. Няколко зрънца хайвер бяха достатъчни за порция суфле, предназначено за господаря на къщата, когато един ден се почувства остарял и отпаднал.

– Старостта може да бъде възбуждаща игра за помъдрелия ум, а може да бъде и парче тиквеник, нахапано от мишките посреднощ! – казваше Горчива луна за състоянието на нашия господар.

Господарят на дома Залязващо слънце-и-поглед имаше странния навик да предизвиква нещастия в провинцията абсолютно несъзнателно, поради което Стара майка се притесняваше и викаше на помощ няколкото съседски наложници, които да изцелят сънищата му, като го изсмучат до дъно, любейки го. През дните, когато наложниците любеха Залязващо слънце-и-поглед, Падащо листо – съпругата и господарката на дома негодуваше, а в негодуванието си изпускаше различни предмети и така оставяше къщата гола и пуста откъм благоприятни символи – порцелановите вази, инкрустирани с митологически образи, кристалните бижута за петъчни срещи на Пееща чапла от югозапад, нефритените и кехлибарени щипки за дългите коси на децата, зрящите огледала Ба-гуа. Всичко ставаше на сол, разлютеше ли се Падащо листо на болестта на съпруга си.

– По-добре бурята на ревнивата жена в дома, отколкото землетресенията, предизвикани от  недолюбен! – казваше Стара майка Горчива луна. А насън се случваха интересни неща с нашия господар на дома. Освен, че от члена му течеше семе в изобилие, което семе търсеше демони в женски облик, за да намери облекчение, Залязващо слънце-и-поглед човъркаше надълбоко земните недра, сънувайки се като зелен дракон. А както се знае, зелените дракони представляват най-трудните изпитания за хората, преобразувайки се наяве.

Случи се през зимата, когато бях задрямал в любимата си бакърена купа, в която Горчива луна бъркаше хайвер от речни змиорки. Сънувах…

tiger and dragon

 «Писмо от Пеи Ксиу – кралски картограф

Императорското бюро по картографиране на Западния край на империята.

 До Началника на Кралската обсерватория

Тук

 Ваша Чест,

 Така и така не успяхме да се видим наистина, но поне стиснахме ръце в съня си. Пожелания за правилен стоеж в благоприятната за Вашето дълголетие посока!

След дълги проучвания на зелените дракони и сребърните тигри – климатичните и  геоложки феномени в тази част на империята, установих, че империята може да се вмести в 15 000 километра от запад към изток и 17 500 километра от север към юг. Астрономът Жанг Сюи, когото назначихте по моя препоръка преди време, прилагайки научен подход, направи първото измерване на дължината на една мислена линия, за която имаше прозрение свише. Тази линия нарекохме меридиан. Благодарение на това си откритие, както и благодарение на небесните сили, естествено, които овреме ни осениха с великолепни идеи за нашата съвместна работа, сега вече е твърде възможно да съставим така желаната Звездна карта.

 По същото време, когато изследвахме зелените дракони – ураганите, и сребърните тигри – землетресенията в южната област на Запада, един млад учен – землеустроител от съседното кралство, но включен в екипа на Императорското бюро установи, че ъгълът между равнините на еклиптиката и екватора (онази мислена линия, за която по-рано Ви говорех) е 23033 минути и 05 секунди. Държа да бъде записано името му в императорските анали, тъй като този човек твърде много спомогна за научното откритие, което считам, че ще въздигне Империята пред останалите нам подчинени народи. Името му е Гуо Шоуджинг, но по-известен като Паяка (тъй като картографираните от него местности и взаимовръзките между енергийните точки из тях наподобяват именно паяжина).

Картограйфирайки местностите едновременно с климатичните събития, като използвахме древни похвати едновременно със съвременните средства, а също така и ползвайки шестте картографски принципа, успяхме да съставим единна Космическа карта, посредством която вече знаем произхода на всяко явление, било то климатично или енергийно върху територията на Империята. А също така разбрахме, че съобразно сферичната форма на нашето планетно тяло, тези явления се разпространяват вълнообразно от точката си на случване до точката си на постигане в различно време, както се е случило с Великия Съчуански разлом преди четири века, който дава отражение в наши дни в нашето кралство, а ще приключи с ураган след около седем века и половина на територията на неизвестна нам страна, през два океана.

Интересно е да се отбележи, че надниквайки в тайните на космоса, едновременно с тайните на земните явления, вече със сигурност знаем посоката на енергийните течения, тъй щото е възможно да се предположи къде да се строят енергийни помпи и да се правят така необходимите ни сондажи за изследване на бъдещето. Гуо Шоуджинг – Паякът твърди, че е възможно да се предвиди землетръс с възникване на нови речни корита в най-високата планинска верига на континента или да се предположи засилване на метеоритния дъжд през лятото над северните части на Империята, по посока на границите с дивите племена на монголите, което да изпепели жизнената енергия на поне тридесет хиляди новородени. Т.е. – да се намали раждаемостта на враговете ни в обозримо бъдеще, стига да съумеем да поставим земната сонда тъкмо в точката на пресичане на тези мислени линии, по които тече така търсената от нас енергия и тъкмо по времето, когато е необходимо, за да се случи всичко това.

Остава единствено да установим Единното централно време, което предпочитам да нарека Сидерално за яснота и леснина, според което могат да се измерват във времето и пространството всички събития. Надявам се мисията ни, която е в края си, да се увенчае с истински успех, понеже няма да направим само един човек щастлив – нашият Вседържец, но ще направим благоприятни времената за всички бъдещи поколения.

 За да не се отчайвате от нетърпение Ви уверявам, че отново ще стиснем с Вас ръцете си насън, ще ме познаете отново без усилие благодарение на душевната си благоразположеност, знаете вече – ще се усмихна накриво, орловият ми нос ще хвърли сянка върху брадичката,  в очите ми се обтегнат изкусни жилки и ще си дадете сметка, че си имате работа с хазартен тип. Съветвам Ви близките две седмици да внимавате с ястия, приготвени от патица и пъпеш, тъй като контактът ни насън ще се окаже затруднен поради натрапчиви символи и излишни абсурдни ситуации. Обикновено тези съставки се считат за твърде женски, а както знаете – жените притежават особен дълбок психизъм, който пречи на рационалните занимания по време насън.

 С очакване: Пеи Ксиу – кралски картограф…»

В този момент Залязващо слънце-и-поглед ожаднява насън и опипом влиза в готварската стая, водейки се единствено от тънката сребърна нишка на моята съновна паяжина. Вътре го посреща Горчива луна с протегнати ръце – тя също спи. Спи на пода и сънува как люби, а господарят отдавна харесва гозбите на Стара майка и се храни с душата й, макар, че наяве никак не харесва вехтото й тяло. Господарят полягва до Горчива луна и разтваря дрехата й, насън тялото й е младо и подканящо, привлича го да плъзне ръката си по вулвата й, да я погали и когато се усили вятърът в съня им, да се качи върху нея, да проникне внимателно, и докато я люлее в собствения си ритъм, да осъзнае колко много обича сребърните тигри, бродещи невидими в собствения му живот, но ги ненавижда, щом ги погледне с обикновените си мъжки очи.

В това време недоумявам как светът ме е сторил сам и единствен по природа и колко несправедливо е съчетал зелените дракони да се чифтосват със сребърни тигри, а на мен е оставил единствено възможността да наблюдавам…

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000––––––0000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000–––––––––––00000000000000000000000000000
000000000000000000000––––000000–0000000–––-0000000000000000000000000
0000000000000000000––––000––––––––000––––-0000000000000000000
000000000000000000––-000–––––––––––-000––––-000000000000000
0000000000000–––000–––––––––––––––000––––0000000000000
00000000000–––000––––––––––––––––-000––––000000000000
000000000–––-0000—000000000––––––00000000–-0000––––-000000000
0000000––––-000––––––––––––––––––0000––––-00000000
000000––––-000—–-00000––––––––-00000–––-000––––-00000000
000000––––-000–-000000000–––00––-000000000–––000––––00000000
000000––––-000–––––––––000––––––-00––-00––––00000000
000000––––-00––00––––––0000––––00–––––00––––-00000000
000000––––-00–––––––––0000–––––––––00–––––000000000
000000–––––00–––––-00––0000–––––––––00–––––000000000
00000000––––-00––––––––0000––––––––00–––––0000000000
000000000–––––0––––––––––––––-00––0–––––00000000000
0000000000–––––0––-00––––0000–––––––0–––––-00000000000
00000000000–––––-0––––-000000000–––––-0––––––000000000000
000000000000––––––0––––0000000–––––-0–––––-00000000000000
0000000000000––––––0––––––––––––0–––––-00000000000000
000000000000000–––––-0–––-00––-00–––0–––––-0000000000000000
000000000000000–––––––0–––00–00––-0––––––00000000000000000
00000000000000000––––––––0–-0–0–-0–––––000000000000000000000
00000000000000000000000000–––––––––––––00000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Фиг.1 «Звездна карта», съставена от «0»-сребърни тигри и «-» зелени дракони

heart-without-courage

 

Реклами

Действия

Information

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s
%d блогъра харесват това: